Kedves Emberek!


Kedves Emberek,

Szélsőségesen, minden sejtemet érintően perifériára kerültem.

“Vannak olyan embertársaitok, akik hajlandóak arra, hogy a jelenlegi, szemmel láthatóan, füllel hallhatóan, gondolkodással bizonyíthatóan rendetlen rendszer elé tükröt állítsanak és őszintén nyújtsanak neked segítséget. Mi hát az a kommunikációs gát, ami közénk feszül?”

Vannak példaértékű rendszerek a látóterünkben, melyek megértését nagyon sokáig korlátozták a történelmünkben vallási vagy egyéb ún. ideológiai okokra hivatkozva. A képzeletünk által termelt eszméket és azt az illúziót megteremtve magunknak, hogy szabad döntésünk van bármi lényeges felett – engedd meg, hogy utópisztikusnak bélyegezzem.
Mert ha ezen tények mentén úgy kell alakítanunk a környezetünket, hogy abban mindennek károsítani kell az épségét, milyen okra hivatkozva követeljük az utópiánkat soha ki nem elégítő tulajdoni javakat – vallási, politikai, vagy egyéb ideológiákra hivatkozva? Szánalmas és félelmet keltő az az agresszió, amivel ezek a tömörülések ember ellen fordítanak embert – bármiféle magasztos cél érdekében.
Fontosnak látom hát átgondolni egy kicsit, mi is valójában az a Földön mindent megmozgató félreértelmezés, amiről azt gondoljuk, nélkülözhetetlen az élethez.

Gazdaság

–    Sejt: az atomok kapcsolódásával, elektronjaik egymással való megosztásával erősebb, gyengébb kötéseket kialakítva egymás között létrehozzák azt a molekulát, amely más molekulák átalakítását végzi új molekulákká. A molekulák rendszereződése, a hormon-, idegrendszeri szabályozás mellett az egyensúlyi állapotok kialakulásában döntő szerepe van a környezeti feltételeknek is. A molekulák membránoldali különböző koncentrációjának köszönhetően fejlődhet ki az a belső környezet, ami nélkülözhetetlen a sejt, térben való létezéséhez, tökéletességéhez és példás hatékonyságához. A sejtben eltérő funkciójú, összetételű kompartmentek alakulnak ki, melyek feladata a sejtet is ellátó molekuláris folyamatok bámulatos összerendezése. A sejt a saját működésével életben tart folyamatokat – alsóbb rendű folyamatokat. Valójában egyik sem létezhet a másikon kívül.
–    Kommunikáció: Ez a legprimitívebb szint, ahol értelmezni tudjuk a kommunikáció fogalmát. Mivel a sejtek nem csak saját anyagcseréjüket látják el, de kielégítik más sejtek szükségleteit, önálló funkciójukat a többi sejt kommunikációjához és igényeihez is igazodva. Szemléletes példa erre a vércukor szint alakulása. Egyes, szövetet alkotó sejtek szervekké állnak össze, ahonnan azonnali gondoskodást nyújtanak a szervezet minden egyes sejtje számára alacsony, vagy magas vércukor szint esetén. Az inzulin termelésével folyamatos a sejtek táplálékfelvétele, azok mindig jól lakottak és egészségesek. A hasnyálmirigy inzulintermelő alakulata folyamatosan azt figyeli, hogy mikor van a sejteknek szüksége cukorra, mert tudja azt, hogy mennyi táplálék elégít ki minden egyes sejtet az őt is magába foglaló szervezetben.
A sejtek hatékony kommunikációjának és békés együttműködésének munkája nyomán kialakítják a szervezetet, ami tökéletes összhangot és rendezettséget biztosít a földi élet boldogságaihoz. A professzionális kommunikátor kategóriába sorolt idegsejtek a belső összhang fenntartása mellett, más szervezetekkel való hatékony kommunikáció érdekében emésztenek bennünk cukrot, akár a teljes energiafogyasztás felét! Létrehozza továbbá a tudatot, a szervezetek közti kommunikáció megteremtésére. A következetesség teszi lehetővé azt, hogy a minket érő környezeti hatásokra úgy reagáljunk, hogy közben saját szervezetünk sejtjeinek, molekuláinak normális működését ne zavarja semmilyen külső tényező.
Megdefiniáltuk a tudat fogalmát. A következetesség szabályainak megfelelő működés beíródása a memóriába. Úgy gondolom, ez a definíció áll a legközelebb a valósághoz.
A kreativitás lehetősége a tudat evolúcióját dicséri. Az élővilág (minden) a kreativitáshoz, asszertivitáshoz hasonló képességeket ad a földi élet élvezésére úgy, hogy az a belső környezet folyamatos virágzásával jár.
A kreativitás nyomán lehetőségünk van azonban kipróbálni ezt-azt…
–    Telhetetlenség: amíg dúskálsz a javakban, olyan anyagokat tudsz bevinni és leadni, hogy csodálatosan érzi magát minden sejted. Ez egy, a tudat által bebiztosított, folyamatosságra kialakult, motiváló rendszer. Mivel az erőforrások végesek és a fennmaradás céljából csak az számít az egyénnek, hogy a genomja egy része a biomasszában maradjon – elkerüli a még esetlen figyelmünket, a tudatunkban eddig elraktározott információk megfelelő értelmezésének kötelessége.
–    Tudat: a tudat egy friss dimenzió a életműködések megfigyelésében. Lényeges megfigyelésünk, hogy a következetességből táplálkozik. A tudatunk funkciója az is, hogy más élőlények tudatával kapcsolatba kerüljön, hogy hatékonyan dolgozzon egy olyan rendszer kiformálásán, ami egy magasabb rendű szabályozását, ellátását teszi lehetővé a benne helyet foglaló szervezeteknek, azok szerveivel és sejtjeivel együtt, hogy a saját genomjának minél nagyobb része a biomasszában maradhasson a szervezet pusztulása után is.
Ha valóban a megszerzett, oksági viszonyokon alapuló információinkra alapoznánk a tudatunkat, akkor a kommunikációt, mint szerveződési kulcsfogalmat, annak megtárgyalásakor a példa képen álló tényadatokhoz kéne igazítani, nem de?
–    Jövőtervezés: a genom kommunikációjából, a sejtek közvetítésével a szervezet biztonságában tehát kialakul a tudat. A jövőtervezés képessége számtalan utat nyit, és itt az a pont, ahol kicsit jobban kitérnék a részletekre.
Az általunk primitívnek aposztrofált sejtszintű kommunikáció olyan rendszert épített fel, ahol a mi egyetlen feladatunk a kommunikáció hatékony kihasználása és semmi egyéb. Hogy fenntartsuk a saját rendszereinket úgy, hogy tekintettel vagyunk mindenki más tudatára és szervezetére és sejtjeire és genomjára, hogy (i) ne akadályozzuk az evolúciót az eddig sikeres munkájában (ii) fenntarthatóvá tegye a faj létezését és azon tagok fennmaradásának legtökéletesebb alternatíváját.
A fajok közötti kommunikáció és természetes egyensúly rendben léte tette lehetővé, hogy integritásunkat megtartva, mégis sokszínűen helyet foglalhassunk a földi biomasszában.
–    Evolúciós jelen: rendszerünk motorjának üzemanyaga: az ellentétek összedörzsölgetése. Az emberi faj az alapvető erőforrások, jövőre vetített hiányának ismeretében, teljesen ösztönös és érthető módon a telhetetlenséget választotta megoldásul a jövő problémáira. Nem túlzás kijelenteni, hogy az emberi faj, élővilággal folytatott kommunikációja  (i) gyermekcipőben jár, (ii) súlyosan káros a környezetre, amihez aztán kénytelen alkalmazkodni a szervezetünk, annak szerveinek és sejtjeinek és a genomnak a megváltoztatásával. Ez különböző testi adottságokban és viselkedési mintázatokban jelenik meg a következő generációt illetően, de a közvetlenül érintett népesség épsége is csorbul. Természetes a magasabb vércukorszint, magasabb vérnyomás, depresszió, elme-zavarok, függőségek, kegyetlenség. Mert a most kialakult környezeti hatásokat a fentebb leírt működési frappék közvetítésével válhatnak élhető környezetté a sejtjeink számára, azok kommunikációja számára… és sorolhatnám nap estig, oda-vissza az egészet.
–    Az egyik saját szabályom, hogy úgy próbálok meg működni, hogy körülöttem minden jó legyen, ne kelljen elfordulnom semmi felől, ne kelljen ellentétekbe kerülnöm, ne kelljen bűntudatot éreznem semmilyen cselekedetem miatt. Mindezt nem azért mert moralizálnék, vagy szerintem ez így lenne ‘jó’. Hanem mert szemmel láthatóan, füllel hallhatóan, számtalan módon bizonyított: ez működik.
A kialakult szociális hierarchizálás közepette, funkciójában elégtelenné vált a kommunikáció eszme és eszme között. A kialakult ellentétet egyes szervezetek arra használták fel, hogy a földi javak megszerzésében lehetőleg végtelen-végtelen mértékig részt vehessenek. Ez azért fontos tényező, mert ez nagyon sok más eszme, érdekcsoport, szervezet, szerv, sejt, genom a földi élethez való jogosulatlanságát és kirekesztését eredményezte – vallási, politikai, vagy gazdasági érdekekre hivatkozva.

Milyen magasabb szintű szerveződésről, szocializációról beszélünk mi, amikor az általunk jónak és példásnak tartott pénzhajhászás minden egyes életfunkciónkra gátló, romboló hatással van?! Önigazolások gyártásával adunk létjogosultságot az általunk kreált istenben való hithez, amely nem mellesleg a tetteink által vállalt felelősség lesöprése, és közösségek fasiszta irányításának eszköze.
–    Isten: Egy tudat által kidolgozott jövőtervezési eszköz, ahol az eszme fölé helyezett isten kielégítheti a Föld emberi fajának konszenzuális igényeit, melyek a következők: (i) biztonság érzése (ii) hatékony kommunikáció a fajtársainkkal, más fajokkal (iii) az ebből adódó következtetések olyan értelmezése, mely fejlődéshez vezet.
Istenék arra nem számítottak, hogy a kommunikáció teljes korlátozása folyamatos és nagy energiaigényű folyamat. A természeti törvények példamutatására fittyet hányó politizáló, templomos, vagy egyéb érdekcsoport szabályszerűnek tekinti és elfogadtatja maga körül minden mással, hogy a saját szervezetünk épsége nem számít, a pénzszaporításért cserébe, mert erre iparágakat is építhet.
–    Evolúció 2.szint: A fajon belüli kommunikációnkban nagyon súlyos gondok vannak. Azt az irányt választottuk, hogy nem veszünk tudomást a felelősségünkről, ami abból adódik, hogy egy önmagunkat is istenítő világot építünk magunk köré.
Ha valóban fontos cél a kommunikációnk szabályozása azért, hogy ezzel éppé tegyünk egy rendszert, ami ellát egy biomasszát, ami ellát egy fajt, egy szervezetet és így tovább, akkor legyünk képesek változni és ne siránkozzunk, hogy senki sem tud már egészségesen alkalmazkodni azokhoz a feltételekhez, amiket megteremtünk a jelennek és a jövő nemzedékeinek. Az egészségügyi ellátást csak egy bizonyos pontig lehet fenntartani, végül nem lesz elég tüneti kezeléseket alkalmazni.
Nem nevezhetjük egészségügynek azt az iparágat, aminek az elszánt, mentálisan még egészséges, kreatív, segíteni akaró dolgozóinak az a törvényben meghatározott feladata, hogy az emberiség által létrehozott rendszer áldozatait begyűjtse, periférián tartsa és a lehető legkisebb feltűnéssel kezelje, természetesen a lehető legolcsóbban.
Ha valóban fontos lenne az isteneteknek (bármi is legyen az) az egészségetek, a tápláltságotok, a szaporodóképességetek, a boldogságérzésetek foka, miért tesz éppen ellene?
–    Egy jól működő isten meg akarja oldani a problémákat és nem elhallgattatja azokat, akik kritizálják a hibáit.
–    A politikai pártokba vetett hitünket az ég világon semmi nem tudta és akarta megkérdőjelezni. Eddig. De itt nem is a létjogosultságukról van szó, hanem arról, hogy a kommunikációjuk és a valóság között képződő Zeta Joule nagysárgrendű feszültség be kéne, hogy indítson valamit: változás.
Én egy olyan világban akarok élni, ahol biztonságban vagyok és nem kell különböznöm a fajtársamtól. Ezzel a szlogennel világpártot tudnának csinálni, nem értem miért nem alkalmazzák…
Pedig az emberek közös érdeke ez. Amivel nem mellékesen a környezettudatosság, a testi és lelki épség, és a fajtársaink rendes boldogulása is járnak. Ha hazugságok nélkül meg tud cáfolni valaki abban, hogy a Pénz nevű istenünk kizárólag káros hatással van a földi életre, soha többé nem írok le egy papírra egy mondatnál többet: meg akarok halni.
Ami engem személy szerint életben tart, az az empátiám és annak a hite, hogy egyszer képes lesz meggyógyítani magát az emberiség a függőségeitől és a hatalmaskodástól.
Az írásaim után tíz emberből  kilenc azt mondja, hogy utópista vagyok. De arra a kérdésre már nem tudnak válaszolni, hogy vajon nem utópia úgy nevelni  a gyermekeinket a jövőbeni boldogság reményében, hogy annak szembemenve, szánt szándékkal korlátozzuk az életfeltételeiket minden lehetséges eszközzel?
A cenzúrázás ellenére lehet hallani éhezésről, járványokról, ‘vallási háborúkról’, sok-sok aljasságról, amik a Pénzben való hitünk mellékhatásai. Ezek nem ‘jó’, vagy ‘rossz’ dolgok, hanem az általunk létrehozott életvitel szerves velejárói.

Hol tapasztaltátok, tanultátok azt a mélységesen tudatos feltevést, hogy egy, a földi életbe nem integrálható, folyamatosan hanyatló rendszer, bármiféle biztonságot, kiteljesedést, megértést, empátiát, együttműködést, fejlődni akarást a kommunikációban biztosítani tud, vagy akar?
Mivel hiteti el az életképtelen, besült eszme a hülyeségeit mindenki mással?
–    Tájékoztatás: szakmai kollégiumok asszisztenciájával, piaci mutatók által koordinált szabályozó rendszer a felmerülő reakciók kordában tartására. Ha egy pénzintézet úgy dönt, hogy a kialakított fajgyűlölet jó piaci befektetés alapja, akkor tájékoztatási lehetőségeivel olyan viselkedési formákkal példálózik, amik elsősorban olcsók, és a hiányra alapozottak, másodsorban folyamatosan fenntartja a jó üzlethez nélkülözhetetlen állapotokat: ellenségeskedés, versenyszellem, saját szabályok áthágása.
A tájékoztatás függ tehát a pénztől. Mivel a költségminimalizálás és a alapvető szükségleteknek a kielégítése prioritást élvez, nem kérdés az újságírók, szerkesztők fizetése, és politikai irányítottsága. Aki nem áll be a sorba reklámozni a pénzt és azt a kurva GDP-t, az nem tud működni ebben az erőltetett rendszerben. Remélem nem kell ismételgetni, hogy mennyire fontos a kommunikáció. Jelen pillanatban és néhány ezer éve súlyos válságban van a kommunikációnk. Molekuláris szintekig hatóan. Ébresztő emberek!

–    Önigazolásokat gyártva megpróbáljuk magunkkal, majd mindenki mással megértetni, hogy bár a fajok közötti kommunikációban is elégtelenek vagyunk, de ez a világ legtermészetesebb dolga. Mire alapozzuk azt a magabiztosságot, amivel eszméinkben hiszünk?
Meggyártottuk magunknak a felsőbb erőt, ahelyett, hogy meg akartuk volna ismerni azt. Létrehoztuk a Pénzt aki ugyanúgy árvizet és éhezést zúdít a népességre, ahogy pár ezer éve Noéval is megtörtént – de annyi faj már nem lesz, amennyi a bárkán volt. Addig folyt az emberi faj gyarlóságának a kielégítése, hogy végül tényleg csak egy maradt. A bibliához hasonló olvasmányok nekem erre a kérdésre adnak választ. A félreértelmezés és a kommunikáció szándékos szabályozásának eszköze lehetővé teszi azt, hogy az aktuális istennel szemben védhetetlennek érezzük magunkat.
Megtanultuk, tehát úgy tekintünk a pénzre, mint kizárólagos törvényhozó az általunk civilizációnak hívott jövőtervezésben. Azokra a következtetésekre jut mindenki, hogy az isten fogalma eszméjére, külső-belső szerkezetre, minden résztvevőre nézve: káros.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy itt arról beszélünk, amiért felelősséget kéne vállalnunk egy működő rendszerben: kommunikáció minél magasabb szintű művelése fajtársakkal, biomasszával. Ehelyett önző érdekek miatt, irányítás alá próbáljuk helyezni a földi élet alakulását; molekuláris szintig visszamenőleg károsítjuk és blokkoljuk a kommunikációt – hagyjuk, hogy előítéletekkel szaporodjon a fasiszta berendezkedésünk egyik, vagy másik ideológiája. Mindeközben, fölégetünk mindent ami éghető.
Előítélet: a történetek memorizálására optimalizált mechanizmus. Az előítéleteknek hívott neuronális szócsomagok tárolják a minket érő információk bennünk képződött érzéseit. A memóriánk tulajdonképpen eddig nem pontosan meghatározott módon, érzések tömkelegéből áll.
– Érzés: Egy központi idegrendszernek nevezett szerv munkájának terméke, amely minden receptorát és motoros válaszát arra fejleszti ki, hogy az őt ellátó és az általa működő különböző szintű rendszerek között hatékony kommunikációt tartson fenn, annak minden általa felfogható inger tényszerű közvetítésével.
–    Azok a fajtársaim, akik önmagukat tudatosnak aposztrofálják, valójában csak az általuk legyártott eszmék fontosságát magyarázzák, önmagukat jelesnek és példamutatónak állítják be az egész faj előtt. Mind eközben gátolják a fajok közötti, a fajon belüli kommunikációt, ellentétek felállításával és összedörzsölgetésével; követve az egyetlen Istenük szabályait, ami nincs tekintettel semmiféle kommunikációra, csak az a fontos neki, hogy nőjön. (szerk.: micsoda párhuzam :) tumorsejtek…)
–    Pénz:  funkciói: (i) különbség létrehozása (ii) ellentétek kihangsúlyozása érvek nélkül (iii) javak eszetlen felhalmozására való ösztönzés.
–    A jelenben lévő eszmék tartalmilag és egymásra hatásukkal sem nevezhetők fejlődő képesnek, vagy éppen valódinak.
Nem ismerem az elmét úgy, ahogy azt csak ismerni lehet a jelen eredmények szerint, de úgy gondolom, hogy az eddig feltárt bizonyítékok birtokában a tudományos világnak alapszintű kötelessége kijelenteni, hogy az eszmék életben tartása, pumpálása, szándékos gyártása, irányítása, súlyosan káros mindenre ami Földön élőnek tekintetik.

Az egyének pénzhajhászásával folyamatosan azon vagyunk, (i) hogyan elégíthetjük ki a létszükségleteinket még éppen hogy megfelelő módon, (ii) meddig vagyunk képesek elmenni a fajok közötti kommunikációban, hogy még éppen ne kelljen magunkat állatkínzónak nevezni, (iii) további tömegpszichotikus hullám* -ot gerjesszünk.
–    Gazdaság: a földi értékek pénzzé alakítására kiokult hazudozás. Megteremti gazdaságosság illúzióját,  de szándékos pazarlásra, mértéktelen hulladékgyártásra, eszetlen vércukorszint-növelésre, pénzőrületre ösztönöz. Egy, a Pénz isten szolgálatában álló gazdaság, soha nem lesz emberséges, egészséges, kíméletes. “Eddig nem volt, most nem az és nem is lesz az.”

–    A saját szervezet fenntartásához szükséges földi források elérhetősége így, vagy úgy korlátozódnak – a folyamatosan fennálló hibás jövőtervező rendszer működése egyre növekvő depresszióhoz, normális cukorbetegséghez, fajok kipusztulásához és az emberi fajra is jellemző kannibalizmushoz vezetett. Az eszménk életbetartásáért hajlandóak vagyunk mindentől elfordulni, ami nélkülözhetetlen fogaskereke a – szánalmas, elbutulástól reménytelen – földi életnek.
Ilyen filozófiával, ilyen megoldási tervekkel Srácok, nincs szükségünk a földi életre és a Földnek sincs szüksége ránk. Egy saját magát szándékosan pusztító faj nem maradhat a biomasszában.

Ez ennyire egyszerű.

Át kéne gondolni: továbbra is a Pénz isten szolgálatában köpködünk egymás szemébe, vagy hozzászoktatjuk magunkat a gondolathoz: az istenek ideje lejárt!

* Tömegpszichózis: A pénz általi boldogulás illúziója
tömegpszichózist indított el. Az a doxazmánk, hogy ha minél
több pénzt birtokolunk, azzal javul a kommunikációnk a molekuláinkkal,
a sejtjeinkkel, a szervezetünkkel és minden élő anyaggal, ami
körülvesz minket.
Pszichózis (wiki): "...Többnyire olyan pszichiátriai betegségekre alkalmazzák, amikor a beteg elveszti kapcsolatát a valósággal, téveszméi és érzékcsalódásai vannak..."
Az általam valós jelzővel ellátható
valóság az, hogy egy-egy eszméért nem számít semmi és senki
más – ezzel szembemenően, önigazolóan nyugtatnak meg a
prioritások sajátos felállításával - hiszen ha a Pénznek nem
jó, senki másnak nem lehet jó.
Ezen felül kialakul egy további tévképzet, ami megerősíti
a forrását (pl. 'Drága a hús' effektus). A hús nem drága,
hanem a bevételnövelés kényszere és az erőforrás mennyisége
folyamatosan összetalálkoznak és összevesznek.
Gazdaságnak nevezzük azt az eljárást, amikor egy hiányban
lévő (kipusztulástól fenyegetett, korlátozott szinten tartott)
erőforrásból, a barbárság felett szemet hunyva (mekdonálc-
cukorbetegség-inzulinipar) kurva sok pénzt csinálunk.
Addig-addig játszunk a pénzzel, hogy a végén
azt kell majd ennünk.
Pénzt.
 Therápia: a középkori eredmények változatlanul érvényesnek
bizonyultak a therápiás megközelítés kialakulására
vonatkozóan.
A 'még több pénzt!' elv és a 'hátha ez most bejön...' elv
kudarcot vallott.
Számtalan bizonyíték van a kommunikáció fontosságára.
Ne gondoljuk azt, hogy a közreműködésünkkel is létrejött  miliő
úgy lesz élhető, ha a természeti válaszokra megtanulunk
nem reagálni, levesszük a felelősséget magunkról
és megveregetjük a vállunkat, hogy idén megint másfélszer
annyiba kerül a cukor (sejttápanyag, nagy részét nagyon drága
és rossz minőségű termékek formájában visszük be),
vagy hogy 2 százalékpontos csökkenéssel zártuk a napot.
Házi feladat: ha akad egy problémád és nem találod rá a választ,
kérdezd meg magadtól, mi lenne akkor, ha nem létezne a pénz.
Pénz nélküli életben milyen megoldást találnál a
saját problémáidra? ... Na tessék.
Alakítsuk ki a pénztől független életünket!

free counters

Reklámok

Posted on 2011/09/20, in zeitgeist, korszellem, emberiség and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Hozzászólás.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s